piątek, 1 kwietnia 2016

Grzybek kefirowy (tybetański) jakiego nie znaliście.

Udało mi się przetłumaczyć znaczną część artykułu na temat wpływu kefiru na zdrowie i na florę bakteryjną jelit. Dla tych, którzy chcą przeczytać pełną wersję po angielsku link w dole wpisu.

Antyalergiczne właściwości kefiru mlecznego i kefiru sojowego oraz ich korzystny wpływ na mikroflorę jelitową.Streszczenie:

Alergia pokarmowa jest obecnie uznawana za problem światowy, i podobnie jak inne choroby atopowe jej występowanie wydaje się wzrastać. Uważa się, że kefir posiada zdolność do obniżenia przenikalności jelitowej antygenów; Jednak żadne badanie eksperymentalne nie oceniło jednoznacznie relacji między spożyciem kefiru, specyficznej reakcji alergicznej IgE i mikroflorą jelitową. Celem tego badania była ocena wpływu doustnego spożywania kefiru mlecznego i z mleka sojowego na produkcję IgE i IgG1 indukowanego przez albuminę jaja kurzego (OVA) in vivo u myszy. Skutki podawania kefiru na mysią mikroflorę jelitową zostały również zbadane. Doustne podawanie mlecznego kefiru i kefiru sojowego przez 28 dni znacznie zwiększyło populację bifidobakterii i bakterii mlekowych, natomiast znacznie zmniejszyła tych Clostridium perfringens. Kefir mleczny i kefir sojowy również znacząco
zmniejszyły stężenia IgE i IgG1 w surowicy dla obu grup, ale nie IgG2a. Konsumpcja kefiru mlecznego i kefiru sojowego stłumiła reakcje IgE, IgG1 i zmieniła mikroflorę jelitową w suplementowanej grupie, co sugeruje, że kefir mleczny i kefir sojowy mogą być uważane za jedne z bardziej obiecujących składników żywności pod względem zapobiegania alergii pokarmowej i wzmocnienia odporności błon śluzowych przewodu pokarmowego na zakażenia patogenami.


Wprowadzenie:


Alergia pokarmowa charakteryzuje się nieprawidłową reaktywnością immunologiczną na spożywane białka u niektórych predysponowanych genetycznie osobników. Odpowiedź ta generuje szeroki zakres objawów klinicznych objawiających się w kilku dotkniętych narządach, takich jak skóra, drogi oddechowe i przewód pokarmowy.
Alergia pokarmowa jest uznawana za problem na całym świecie. Częstość występowania alergii pokarmowej jest największa w ciągu pierwszych kilku lat życia, dotykając około 6% dzieci poniżej 3 roku życia, ale zmniejsza się w ciągu pierwszych dziesięciu lat.
Ostatnie szacunki wskazują, że prawie 4% dorosłych cierpi na alergie pokarmowe, z częstością znacznie wyższą niż w przeszłości.

Co więcej, alergia pokarmowa pozostaje główną przyczyną anafilaksji leczonych w oddziałach ratunkowych w wielu krajach, a społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome problemu. Jako specyficzna odpowiedź alergiczna IgE jest bezpośrednio zaangażowana w pośredniczeniu w wielu reakcjach alergicznych, opracowanie sposobu hamowania wytwarzania IgE jest użytecznym podejściem do zapobiegania chorobom alergicznym. Badania sugerują, że długotrwałe spożywanie jogurtu może zmniejszyć niektóre z objawów klinicznych alergii u dorosłych, jak zapalenie błony śluzowej nosa, atopowego zapalenia nosa, i może obniżać poziom IgE w surowicy. Ponadto, formuła serwatki mleka z dodatkiem Lactobacillus rhamnosus, może przynosić ulgę w niektórych aspektach atopii i zapalenia jelita u dzieci z objawami alergicznymi.
Chociaż uzyskano sprzeczne wyniki, większość wskazuje, że fermentowane produkty mleczne, w tym kefir, posiadają właściwości antyalergiczne. Kefir jest kwaśnym i łagodnie alkoholowym fermentowanym produktem mlecznym, który jak się uważa zawiera wiele biologicznie czynnych składników, podejrzewa się, że długość życia bułgarskich rolników częściowo jest powodowana częstym spożywaniem sfermentowanego mleka.
Tradycyjnie, kefir jest produkowany z mleka fermentowanego ze zróżnicowaną mikroflorą zamkniętą w ziarnach kefiru, które odzyskuje się po fermentacji. Różne bakterie kwasu mlekowego i drożdży zostały zidentyfikowane w ziarnach kefiru, w tym Lactobacillus brevis, L. helveticus, L. kefir, Leuconostoc mesenteroides, Kluyveromyces lactis, K. marxianus i fermentans Pichia. Drobnoustroje zawarte w ziarnach kefiru wytwarzają kwas mlekowy, bakteriocyny i kilka rodzajów środków przeciwbakteryjnych, te środki hamują proliferację degradujących i patogennych drobnoustrojów w kefirze mlecznym. Ponadto kefir podobno ma zdolność do zmniejszenia przepuszczalności jelitowej przez antygeny, które przyczyniają się do tłumienia uczulenia ustnego.

Soja, podobnie jak białka mleka, posiada jeden rodzaj alergenu powodujący żywnościowe reakcje alergiczne u dzieci; jednakże, nie występują one tak często, jak w przypadku mleka i jaj, orzeszków ziemnych. W rzeczywistości, formuły sojowe stanowią obecnie odżywczą alternatywę u pacjentów z alergią na mleko krowie. Komisja Żywienia American Academy of Pediatrics (AAO) zaleca formuły oparte na całych izolatach białka sojowego do początkowego leczenia alergii pokarmowej u niemowląt, zwłaszcza po osiągnięciu wieku 6 miesięcy. Soja jest doskonałym źródłem białka taniego i jest ważnym składnikiem odżywczym w typowej diecie wielu krajów. Najnowsze badania odżywcze i medyczne wykazały ogromny potencjał pokarmów sojowych na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi, choroby serca i częstość występowania raka.
Mleko sojowe, uzyskany przez ekstrakcję wodną z całych ziaren soi, jest dobrze znanym produktem spożywczym, który jest coraz bardziej popularny w wielu częściach świata.
Mleko sojowe może oferować żywieniowe i zdrowotne korzyści ponieważ nie zawiera cholesterolu ani laktozy i tylko niewielkie ilości nasyconych kwasów tłuszczowych. Ponadto, są dowody, że spożywanie sfermentowanego mleka sojowego znamiennie poprawia ludzki ekosystem jelitowy poprzez zwiększenie obecności probiotyków.
Ponieważ zarówno kefir i soja są korzystne dla zdrowia, w poprzednich badaniach staraliśmy się zaszczepić kultury ziaren kefirowych w mleku sojowym do produkcji kefiru sojowego. Wykazano, że doustnie podawany sojowy kefir nie tylko zahamował wzrost nowotworów i zaindukował apoptozę komórek nowotworowych, ale również zwiększył poziomy całkowitego IgA w ekstraktach tkankowych ścianie jelita cienkiego u myszy.
Wykazaliśmy też, że sojowy kefir wydaje się posiadać znaczącą aktywność antymutagenną i przeciwutleniającą in vitro.
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, antyalergiczne właściwości kefiru sojowego i jego wpływu na ekosystem bakterii jelitowych nie zostały wcześniej opisane. Celem tego badania było zatem zbadanie wpływu doustnego karmienia kefirem sojowym na IgE in vivo i wytwarzanie IgG1 wywołane owoalbuminą (OVA) u myszy. Efekt podawania kefiru sojowego na jelitowy ekosystem bakterii u badanych zwierząt również został zbadany.


Eksperyment 


Zwierzęta
Samce myszy BALB / c uzyskano z  Laboratory Animal Center of National Taiwan University w 5 tygodniu życia (waga 22,1 ± 1,6 g). Trzymano je w plastikowych klatkach (n = 5 na klatkę) w kontrolowanej temperaturze (22 ± 1 ◦C) i wilgotności względnej (55% ± 5%) i utrzymywano w 12 h cyklu światło / ciemność (8 am / 8 pm). Laboratoryjną karmę dla gryzoni (No. 5001, Ralston Purina, St Louis, MO, USA) i wodę dostarczano ad libitum 2 tygodnie wcześniej, zanim rozpoczęto eksperymenty. Wszystkie procedury doświadczalne na zwierzętach prowadzono wg przewodnika o opiece i wykorzystaniu zwierząt laboratoryjnych (National Science Council, Taipei, Taiwan).

Wyniki

Przyjmowanie pokarmu i wzrost wagi ciała.
Tabela 1 pokazuje zmiany w średniej masie ciała w ciągu całego doświadczenia dla każdej grupy. Żaden znaczące różnice nie zostały zaobserwowane w przyroście masy ciała pomiędzy różnymi grupami w całym doświadczeniu. W podstawowej diecie każdej grupy, nie było znaczących różnic. Można więc przyjąć, że dodatek mleka, mleka sojowego, lub kefiru nie wpłynął na rozwój myszy.
 

Wpływ kefiru mlecznego i kefiru sojowego na florę jelitową

Wyniki kałowych analiz mikrobiologicznych przedstawiono w tabeli 2. Konsumpcja mlecznego kefiru i kefiru sojowego przez 28 dni znacząco zwiększyła populacje bifidobakterii i lactobacilli (p <0,05), natomiast znacząco zmniejszyła populacje Clostridium perfringens (P < 0,05) w kale. Wpływ diety na mikroflorę jelitową zyskał rosnące zainteresowanie ze względu na dowody, że zrównoważona mikro-ekologia jelit to czynnik prozdrowotny. Zarówno bifdobacteria i bakterie kwasu mlekowego są korzystnymi populacjami bakteryjnymi. Zwiększone stężenia tych organizmów, wiążą się ze spadkiem stężenia w kale potencjalnie patogennych bakterii i zmniejszeniem poziomów związków rakotwórczych i gnilnych substancji pokarmowych. Zmniejszenie liczby laseczek Clostridium perfringens w jelicie jest korzystne, ponieważ jest to organizm patogenny i może wywierać szkodliwy wpływ na gospodarza.

Udział sfermentowanego mleka w poprawie mikroflory jelit został powszechnie uznany. Bakterie kwasu mlekowego w produktach przefermentowanych zwiększają odporność na patogeny jelitowe poprzez mechanizmy przeciwbakteryjne, takie jak kolonizacja konkurencyjna i produkcja kwasów organicznych np. mlekowego i octowego, bakteriocyn i innych metabolitów pierwotnych.
(…)

Wpływ kefiru mlecznego i sojowego na osocze.

Stężenia OAV IgG1, IgG2a i IgE w surowicy dla każdej grupy są przedstawione na rys. 1. Dieta z kefirem mlecznym i kefirem sojowym przez 28 dni znacząco zmniejszyła OVA specyficzne stężenia IgE i IgG1 (p <0,05). (., Rys 1 p> 0,05) Jednakże nie zauważono znaczących różnic w surowicy dla poziomów IgG2a pomiędzy wszystkimi grupami.

The antiallergenic properties of milk kefir and soymilk kefir and their beneficial effects on the intestinal microflora (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/227545575_The_anti-allergenic_properties_of_milk_kefir_and_soymilk_kefir_and_their_beneficial_effects_on_the_intestinal_microflora [accessed Mar 28, 2016].

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz